Va anuntam ca Programul Casa Verde s-a reluat atat pentru persoane fizice cat si pentru persoane juridice. Ghidul definantare si detaliile cu privire la noua sesiune de depunere a dosarelor le gasiti mai jos fiind preluate de pe site-ul www.afm.ro  

 

PERSOANE FIZICE

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 483. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice: 

         Art.1.Se aproba organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finantare, in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice, în perioada 10 – 24 octombrie 2016
         Art.2.Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari persoane fizice este 60.000 mii lei
         Art.3.Suma alocată fiecarui judet este repartizata conform Anexei la prezenta dispozitie. 
         Art.4. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Anexa – distribuirea bugetului alocat Programului ,,Casa Verde” - beneficiari persoane fizice, la nivelul fiecarui judet, in functie de numarul de locuitori al acestuia

ANEXA 2 - CERERE de finanţare nerambursabilă

ANEXA 3 - DECLARAŢIE pe propria răspundere

Ordinul nr. 1817/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice


PERSOANE JURIDICE

  Dispoziţia preşedintelui Administraţiei Fondului pentru Mediu, nr. 484. din 27.09.2016 privind deschiderea sesiunii in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, institutii publice si unitati de cult: 

         Art.1.Se aprobă organizarea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, în cadrul Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult, în perioada 17 octombrie – 14 noiembrie 2016
         Art.2.Suma alocata sesiunii de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire, beneficiari unitati administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unitati de cult este 34.739 mii lei
         Art.3. Directia Evaluare Proiecte si Strategii Programe duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Ordinul nr. 1818/2016 din 20 septembrie 2016 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii publice şi unităţi de cult